Rekisteriseloste

Hunajaaiholle.fi asiakasrekisteri (7.1.2016 alkaen)

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Hyvän Olon Aitta
Hunajatie 1, 14500 Iittala

 

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Anu Talus, Hunajatie 1, 14500 Iittala, puh. 0505660035

3. Rekisterin nimi

Hunajaaiholle.fi asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja myyjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä asiakasviestintään.

Uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus sähköpostilla.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten

-Nimi

-Osoite

-Puhelinnumero

-Sähköpostiosoite

-Tilatut tuotteet

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi hunajaaiholle.fi-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Asiakkaan tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteristä ei ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille lukuunottamatta tilannetta, jossa asiakas maksaa tilauksensa käyttäen Checkout Finland Oy:n maksupalvelua. Tällöin luovutetaan ne tiedot jotka Checkout tarvitsee maksusuorituksen käsittelyyn. (Nimi, osoite, hinta sekä kuvaus tilatuista tuotteista)

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Hunajaaiholle.fi -verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Kielto- tai oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.